CAREK INTERIJERI d.o.o. za proizvodnju i usluge

Malomlačka 68

Mala Mlaka

10020 Novi Zagreb

 

 

Dario: +385 (0)91 575 26 44

        dario@carekinterijeri.hr

 

 

Hrvoje: +385 (0)98 217 251

              hrvoje@carekinterijeri.hr